Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2013

lovelipsdesir

February 15 2013

lovelipsdesir
8159 b297 390

February 14 2013

lovelipsdesir
Reposted fromniceandsexy niceandsexy
lovelipsdesir
Reposted fromniceandsexy niceandsexy
lovelipsdesir
2705 cec6 390
Reposted fromvanityhooker vanityhooker vialetshavesex letshavesex
lovelipsdesir
9009 1ac5 390
Reposted frompomimo pomimo vialetshavesex letshavesex
lovelipsdesir
(...) miłość jest zawsze skomplikowana. Ale i tak ludzie muszą próbować się kochać, kochanie. Czasem musimy łamać sobie serca. To dobry znak, mieć złamane serce. Oznacza, że czegoś próbowaliśmy.
— E. Gilbert
lovelipsdesir
4008 4aba 390


 
Źle jest.
Później jest chwilowo dobrze.
Ale potem i tak wszystko się pierdoli.
lovelipsdesir
Czasami nie wiemy o co nam chodzi, bo nie chcemy nawet przyznać się przed samym sobą..
— mądre słowa pewnej osoby
Reposted fromxsmile xsmile viajustthewayyouare justthewayyouare
lovelipsdesir
Reposted fromniceandsexy niceandsexy
lovelipsdesir
lovelipsdesir
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nig­dzie iść bo kocham Cię tu i teraz. 
— Wiesław Myśliwski
lovelipsdesir

Twoje marzenie, to nie to, co znajdujesz w swoim śnie, lecz to co nie pozwala Ci zasnąć.

— gdzies w internecie
lovelipsdesir
ponoć uśmiecham się przez Ciebie
— stop.
lovelipsdesir
9664 3d6c 390
lovelipsdesir
Reposted fromsowaaa sowaaa

February 12 2013

lovelipsdesir
lovelipsdesir
lovelipsdesir
lovelipsdesir
0607 c02d 390
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl